Menu

Čerpadlá

Čerpadlo alebo pumpa (v odbore hydrauliky nazývané hydrogenerátor) je mechanický stroj, ktorý dodává tlakovú, potencionálnu alebo kinetickú energiu tekutine, ktorá ním preteká. Čerpadlo bývá poháňané spravidla iným strojom, najčastejšie elektrickým motorom. Čerpadlá se v dnešnej době používajú v mnohých oblastiach prečerpávania kvapalín, a v rôznych konštrukčných prevedeniach.

Späť na rozdelenie
Čerpadlá
Awwwards