Menu

Frekvenčné meniče, ovládacie jednotky

Praktikpump má vo svojom portfóliu kompletný dodávateľský program pre MaR. Dodávame výrobky, zariadenia, komponenty a náhradné diely ako sú frekvenčné meniče, softštartéry, snímače tlaku, tlakomery, apod. Okrem sortimentu zariadení MaR navrhujeme a vyrábame kompletný RS riadiaci systém.

Objednaj menič     Späť na rozdelenie
Frekvenčné meniče, ovládacie jednotky

Frekvenčné meniče, ovládacie jednotky

Popis

PRAKTIKPUMP dodáva kompletné príslušenstvo k elektronickej regulácii, ochrane a monitoringu čerpadiel.

Riadenie otáčok čerpadla frekvenčným meničom je najmodernejší, najúčinnejší a najefektívnejší spôsob regulácie čerpadla.

Principiálne existujú dva typy frekvenčných meničov. Starší, klasický princíp frekvenčného meniča je pulzne šírková modulácia (PWM). Modernejším, aj keď menej rozšíreným princípom, je priama regulácia momentu (DTC).

Všeobecne je regulácia čerpadla frekvenčným meničom založená na zmene frekvencie napájacieho napätia motora, čím sa dosahuje plynulá zmena otáčok tohto rotačného stroja.

Frekvenčný menič je schopný zaistiť plynulý a bezpečný rozbeh čerpadla bez potreby použitia akejkoľvek regulačnej armatúry osadenej na výtlaku.

Väčšina frekvenčných meničov je dodávaná vo forme kompaktného zariadenia so zrozumiteľným užívateľským rozhraním, cez ktoré je možné ľahko nastavovať parametre meniča a prípadne aj regulovaného stroja.

Frekvenčné meniče spravidla obsahujú základné ochrany motora (tepelná ochrana... ).

V prípade požiadaviek na sofistikovanejšie elektronické riadiace systémy dodáva PRAKTIKPUMP komplexné riadiace a ochranné jednotky. V takomto prípade býva frekvenčný menič kombinovaný s elektronickými ochrannými jednotkami.

Takéto jednotky sú schopné monitorovať výkon na hriadeli a detekovať tak neštandardné pravádzkové stavy motora či čerpadla. Zariadenie tak chráni agregáty pred preťažením, čerpadlo pred chodom na sucho, kavitáciou a podobne.

V prípade osadenia vyššie uvedeného komplexného systému je zaistený bezpečný, sofistikovaný a účinný spôsob regulácie, ochrany a monitoringu agregátu.

 

Z tejto kategórie ponúkame nasledujúce produkty:

Frekvenčné meniče INVT.

Frekvenčné meniče HYDROVAR.

Elektronické ochranné a monitorovacie jednotky EMOTRON.

 

Awwwards