Menu

Miešadlá

Slúžia na miešanie prípadne homogenizáciu viacerých dobre miešateľných kvapalných zložiek. Uplatňujú sa aj pri suspendácii pevnej fázy v kvapaline (zrnité materiály, prášky a pod.), výmene tepla (ohrev alebo chladenie média), dispergácii plynu v kvapaline, dispergácii nemiešateľných kvapalín (emulzie) a zhlukov pevnej fázy a na miešanie vysoko viskóznych médií.

Objednaj miešadlo     Späť na rozdelenie
Miešadlá
Awwwards