Menu

Prietokomery

PRAKTIKPUMP ponúka ucelený program prietokomerov a hladinomerov, regulačnej techniky a zariadení na prenos a záznam údajov. Naša činnosť pokrýva návrhy merania prietokov (otvorená hladina, tlakové systémy) vo vodnom hospodárstve a priemysle, návrhy prenosu údajov, ich spracovanie a vyhodnocovanie, návrhy meracej techniky v celej škále technologického procesu úpravy vôd, ako aj čistenia odpadových vôd.

Objednaj prietokomer     Späť na rozdelenie
Prietokomery
Awwwards