Menu

Referencie

Desiatky profesionálnych partnerstiev, na ktoré sme hrdí.

Spolupráca so spoločnosťou Cemex ČR s.r.o

V spolupráci so spoločnosťou Cemex ČR sme riešili problematiku rýchleho opotrebenia čerpadiel na prečerpávanie technologickej vody na štrkovni Čeperka /ČR/. Ďalšou požiadavkou bolo zvýšenie parametrov čerpadla v súvislosti so zvýšenou kapacitou štrkovne.

  • 10 NÁSOBNE PREDĹŽENÁ ŽIVOTNOSŤ HYDRAULICKÝCH DIELOV
  • DOSTUPNÝ KVALITNÝ SERVIS
  • VÝRAZNE NIŽŠIE NÁKLADY NA OPRAVY

RIEŠENIE:

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Praktikpump má dlhoročné skúsenosti s problematikou prečerpávania vysoko abrazívnych hydrozmesí. Navrhli sme riešenie s osadením čerpadla, ktorého všetky časti prichádzajúce do styku s prečerpávaným médiom sú vyrobené zo špeciálneho anti-abrazívneho tepelne spracovaného materiálu s vysokým obsahom chrómu /tvrdosť viac ako 60 Hr/. Tento materiál použitý pre prečerpávanie technologickej vody na štrkovniach sa vyznačuje vysokou životnosťou rovnako tak malým úbytkom materiálu. Ako doplnkové riešenie pre zamedzenie usadzovaniu pevných látok v jímke v tvare kocky bolo nainštalované ponorné kalové čerpadlo s rozvodom tlakovej vody do všetkých štyroch rohov jímky.

Výhody nášho riešenia:

Pôvodné riešenie vyžadovalo výmenu hydraulických časti čerpadlo minimálne 2 x ročne. Čerpací agregát inštalovaný našou spoločnosťou ani po roku prevádzky /prevádzkovateľ vyžadoval revíziu/ nevykazoval žiadne známky opotrebenia. Uvedené riešenie znížilo náklady na servisné služby na minimum.

 

 

Spolupráca so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s.

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o. je dlhoročným partnerom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. v rámci projektov súvisiacich s čerpacou technikou. Boli sme oslovení s požiadavkou výmeny, opravy prípadne optimalizácie prevádzky závitovkového čerpadla typ........................ Uvedené čerpadlo bolo v prevádzke približne 20 rokov na ČOV Brezno.

  • NIŽŠIE OBSTARÁVACIE NÁKLADY
  • O 25 % VYŠŠIA ÚČINNOSŤ ZARIADENIA
  • DOSTUPNÝ SERVIS S VÝRAZNE NIŽŠÍMI NÁKLADMI NA OPRAVY

RIEŠENIE:

Vypracovali sme projekt, ktorý obsahoval dodávku a inštaláciu moderného ponorného kalového čerpadla so špeciálnym hydraulickým systémom. Skrutkovicové obežné koleso je schopné prečerpávať hydrozmes s veľkým zahustením, abrazívne látky ako aj textílie a obdobné časti dĺžky až 1 meter. Inštaláciou čerpadla s frekvenčným meničom sme dosiahli zvýšenie účinnosti prečerpávacieho systému o 25% v porovnaní s pôvodným riešením. Celý prečerpávací systém bol inštalovaný do priestoru pôvodného čerpadla bez výrazného zásahu do stavebnej časti ČOV. Celkové náklady boli na úrovni generálnej opravy pôvodného čerpadla.

Výhody nášho riešenia:

Vďaka vyššej účinnosti vykazuje dodané čerpadlo pri nepretržitej celoročnej prevádzke výraznú úsporu elektrickej energie. Náklady na dodávku a montáž boli pritom pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s. výrazne nižšie ako obstarávacia cena pôvodného čerpadla. Náhradné diely pre nové čerpadlo a rovnako tak aj náklady na servis a opravy sú v porovnaní s pôvodným čerpadlom podstatne menšie.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Budíkovany – Vodné dielo Teplý vrch

Požiadavkou investora bola celková rekonštrukcia čerpacej stanice vnútorných vôd. Komplexné zadanie zapojilo do projektu všetky oddelenia firmy.
  • Návrh a 3D vizualizácia
  • Dodávka a montáž na kľúč
  • Komplexný servis

RIEŠENIE:

3D vizualizácia novej stanice priniesla investorovi detailnú predstavu o navrhovanom technickom riešení. To zahŕňalo nové produkty, vytypované na základe špecifických parametrov a energetického auditu. Realizovaná montáž zariadení, rekonštrukcia elektročasti a stavebné práce eliminovali počet potrebných dodávateľov. Súčasťou dodávky bol aj projekt skutočného vyhotovenia vrátane certifikátov a atestov dodaných komponentov, revíznych správ, ako aj celkové zaškolenie pracovníkov zodpovedných za prevádzku čerpacej stanice.

Navrhnuté čepadlá Grundfos /Q­350l/s, pri H­7m; Q­35l/s pri H­7m/ sme namontovali na pozície pôvodných čerpadiel s potrebnými stavebnými úpravami základových dosiek, následne boli pripojené na potrubné rozvody. Vytypované čerpadlá sú vhodné do mokrej aj suchej jímky, v prípade zaplavenia teda ostávajú plne funkčné. Výhodou je zároveň jednoduchý prístup počas servisu a údržby.

Elektroinštalácia spočíva v modernom a efektívnom riešení riadiacej elektroniky stanice. Čerpadlá s motormi s výkonom 5,5 kW sú spúšťané priamo stýkačmi, kým čerpadlá s výkonom 45 kW sú riadené frekvenčnými meničmi . Pre riadenie motorov čerpadiel je použitý systém TWIDO od firmy Schneider electric. Ten zabezpečuje chod čerpadiel v ručnom a automatickom režime, pričom namerané hodnoty sú automaticky posielané do riadiaceho centra.

Ako náhradný zdroj elektrickej energie je použitý dieselový agregát Caterpillar GEH 220, 220 kVA, ktorý sa pri výpadku napájania spustí automaticky. Postupný nábeh čerpadiel rieši program riadiaceho automatu. V automatickom režime sú čerpadlá s nižším výkonom spúšťané od nastavenia hladiny, kým silnejšie čerpadlá sú regulované na nastavenú hladinu PID reguláciou.

2014

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. : ČS Spišská Stará Ves

1ks Ponorné čerpadlo PPTVS8.1-5 VVL6VV2202S, Q= 15,2 l/s, H= 102,3m

Alpiq Generation (CZ) s. r. o.

1ks Vertikálne turbínové čerpadlo VTP7LH3, Q= 28 l/s, H= 35m; 1x Vertikálne turbínové čerpadlo VTP8LH1, Q= 42 l/s, H= 15m

Fatra a.s. (CZ)

1ks samonasávacie čerpadlo

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. : ČOV Spišská Nová Ves

1ks Odstredivé horizontálne čerpadlo CAP 200/315N, Q= 83 l/s, H= 3m; 1ks Odstredivé horizontálne čerpadlo CAP 100/250-HK, Q= 27l/s, H= 19m

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. , ČS Banská Belá

1ks Viacstupňové horizontálne čerpadlo MP100.2/3B-SB111C-11002, Q= 40 l/s, H= 175,2m

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. , ČS Kozelník

1ks Viacstupňové horizontálne čerpadlo MP100.2/4-SB111C-20002, Q= 50 l/s, H= 260m

C-bau, spol. S r. o.

1ks vertikálne kalové čerpadlo

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. : ČS Svit – Podskalka

1ks Vertikálne, in-line čerpadlo 33SV 2/1A G040 T HV4.040 M2-5, Q= 9,5l/s, H= 28m

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. : ČOV Levoča

1ks Kalové odstredivé čerpadlo PTCT 50-315, Q= 10 l/s, H= 35m; 2ks Kalové odstredivé čerpadlo PTCT 100-200, Q= 35 l/s, H= 5,3m

CALMIT spol. s r. o.

1ks membránové dávkovacie čerpadlo na dávkovanie kyseliny sírovej, Q = 375 l/hod, H = 50 m

BUČINA DDD spol. s r. o.

1ks membránové dávkovacie čerpadlo na dávkovanie kyseliny sírovej, Q = 375 l/hod, H = 50 m

Kúpele Brusno a.s.

2ks ponorné čerpadlo

 

2013

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica

2ks čerpadlo prevedenie suchá / mokrá jímka s chladiacim plášťom S2.140.300.8.66.M.D, Q = 425 l/s, H = 7 m; 2x Čerpadlo - suchá / mokrá jímka horizontálne prevedenie SE1.80.80.40.4.51D , Q= 35 l/s, H = 7 m

Ing. Sahul Marián, Staveko 2

64ks Čerpacia stanica COMPIT+čerpadlo DOMO GRI 11T

Tepláreň Košice, a.s.

1ks Bagrovacie čerpadlo 100ZGB, Q= 60l/s, H= 87m

Fagor Ederlan Slovensko a. s.

2ks odstredivé horizontálne čerpadlo

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. , ČS Turček

1ks Vertikálne, odstredivé viacstupňové čerpadlo MPV 100.2/2-SB111C-11002, Q= 40 l/s, H= 150m

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. : ČS Spišská Teplica

1ks Odstredivé jednostupňové čerpadlo L 125-315 U1NN-3004, Q= 57,3l/s, H= 32,6m; 1ks Odstredivé jednostupňové čerpadlo L150-315 U1NN-4504 , Q= 112l/s, H= 31,2m

Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a. s.

2ks Dávkovacie čerpadlo LY20A100TN, Q= 28l/h, H= 60bar; 2x Dávkovacie čerpadlo 2/LY40PF70+2/LK80P6102, Q= 82l/h+ 850l/h, H= 100bar + 7bar; 1ks Vertikálne, viacstupňové, odstredivé čerpadlo RGV80-25B 2C55 E270 , Q= 39 l/s, H= 65m

BUKÓZA Export – Import, a. s.

2ks dvojhlavové piestové čerpadlo na dávkovanie vápenného mlieka, Q = 2 x 1000 l/hod, H = 4,3 m

Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o.

1ks chemické odstredivé čerpadlo, 2ks membránové čerpadlo

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. , ČOV Brezno

1ks Odstredivé ponorné čerp. s krutkovicovým kolesom E08M-MLN1+EKO14X4-GSEQ-NV1A30-10, Q= 110 l/s, H= 4,7m

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. : ČOV Kežmarok

2ks Odstredivé horizontálne čerpadlo CAP 80315 AN, Q= 17l/s, H= 33m, 2ks Odstredivé horizontálne čerpadlo CAP 200.315 AN, Q= 82l/s, H= 3m

SMREČINA HOFATEX, a. s.

1ks membránové dávkovacie čerpadlo na dávkovanie chlórnanu sodného, Q = 2 l/hod, H = 180 m

 

2012

Holcim (ČR) a. s.

1ks Kalové čerpadlo Typ: SV200S, Q= 600m3/h, H= 12,8m

Gelima a. s.

1ks chemické čerpadlo KGK C80/200 WR

VEOLIA a. s. Banská Bystrica

1ks ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením MPKT-180

U. S. Steel Košice s. r. o.

1ks horizontálne delené odstredivé čerpadlo SP200-670

U. S. Steel Košice s. r. o.

2ks chemické vertikálne čerpadlo TOFAMA 3KFN 16-EX

SPP a.s.

1ks samonasávacie odstredivé čerpadlo s dieslovým motorom, vyhotovenie do nepretržitej prevádzky Typ: JM 10-305 G10 S VM 3105T – HBPxHTS kód 10034919

Železiarne Podbrezová, a. s.

1ks zubové čerpadlo 4CZA 2G

VÚC Praha a.s. (CZ)

2ks chemické čerpadlo TMR 36.30

Continental Matador Rubber s. r. o.

1ks vertikálne čerpadlo VTP14TM2

U. S. Steel Košice s. r. o.

1ks vertikálne čerpadlo VTP6NRL5

Pumpa a.s. (CZ)

1ks Samonasávacie kalové čerpadlo s diesel agregátom na vozíku

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. : Tatranská lomnica

1ks sutomatický tlaková stanica, ktorá sa skladá z dvoch vertikálnych viacstupňových in-line čerpadiel Varisco typu MVG 22-60-31

 

2011

Eustream a.s. (SK)

1ks Samonasávacie kalové čerpadlo s diesel agregátom na vozíku

Chemko Light Stabilizers, s.r.o.

2ks NIKKISO HN21C-A3 s brodivým rotorom, monitorom teploty s výstupom do RS, samočistiacim filtrom, e-monitorom teploty ložísk a frekvenčným meničom; 1ks NIKKISO HX22D-A5 s brodivým rotorom, monitorom teploty s výstupom do RS, samočistiacim filtrom, e-monitorom teploty ložísk a frekvenčným meničom; 1x chemické horizontálne, odstredivé čerpadlo s magnetickou spojkou, Q=0,8 l/s, H=35m

AG Pumpy s. r. o., inštalácia PRECHEZA

1ks Vertikálne turbínové čerpadlo VTP34TM1 sólo so spojkou, pre stávajúcui motor 355kW, 6kV, Q=530 l/s, H=48 m

REVYMONT spol. s r. o., inštalácia VE Ružín

3ks Vertikálne turbínové čerpadlo VTP8RH2, 3kW motor ; 1ks Vertikálne turbínové čerpadlo VTP7NRL7, 5,5kW motor; 3ks Normovaní

SMZ Jelšava

1ks Bagrovacie čerpadlo

Slovmag a.s. Ľubeník

1ks ponorné čerpadlo

Slovenské elektrárne a.s.

3ks Vertikálne turbínové čerpadlo VTP8RH1, 3kW motor

SMREČINA HOFATEX, a.s.

2ks horizontálne, odstredivé, normované čerpadlá s koncovým saním SNT 200-400, motor Siemens 75kW, 1480 ot/min, 400V, 50Hz,Q= 170 l/s, H= 30 m

 

2010

KR HaZZ Trnava

3ks Samonasávacie kalové čerpadlo s diesel agregátom na vozíku

Energetika TP2 Chemko Strážske

1ks vertikálne turbínové čerpadlo VTP16FKM1, dĺžka závesu: 10,5 metra, motor ABB, 37kW, Q = 195 m3/h, H = 12 m

Zvolenská Teplárenská a. s.

1ks Vertikálne turbínové čerpadlo VTP6NRL6, 5,5kW motor

HT Global s.r.o.

1ks Chemické, vertikálne čerpadlo s pružnou spojkou, dĺžka 4,5 m, motor Siemens 3 kW, 2900 ot/min, médium 20% kyselina sírová, Q= 1,4 l/s, H= 21 m

KR HaZZ Galanta

1ks Samonasávacie kalové čerpadlo s diesel agregátom na vozíku

 

2009

CALMIT spol. s r.o. závod TISOVEC

2ks horizontálne, odstredivé, normované čerpadlá s koncovým saním SNT 200-400 , motor ABB 75kW, 1480 ot/min, 400V, 50Hz, Q= 170 l/s, H= 30 m

Slovenské elektrárne a.s., prevádzka Liptovská Mara

vertikálne turbínové čerpadlá, náhrada SIGMA CVEV, 1ks VTP12RH2, dĺžka závesu: 22,5 metra, motor ABB, 30kW, Q = 60 l/s, H = 28 m; 2ks VTP8RM6 dĺžka závesu: 10,5 metra, motor ABB, 7,5kW, Q = 16 l/min, H = 25 m

 

2008

Continantal Matador Rubber, s.r.o.

4ks horizontálne, odstredivé, dvojvtokové čerpadlá s deleným telesom CEP 350/400, motor ABB 250kW, soft štartér PSTB470-600-70, frekvenčný menič, Q = 450 l/s, H = 35 m

Continantal Matador Rubber, s.r.o.

3ks horizontálne, odstredivé, normované čerpadlá s koncovým saním SNT 300-400, motor ABB 200kW, 1490 ot/min, 400V, 50Hz, Q = 420 m3/h, H = 35 m

 

Ak máte akékoľvek otázky, spýtajte sa nás.

Awwwards