Menu

Služby

Sme profesionálny partner pre Vaše projekty.
Kompletný servis poskytujemev každej fáze projektu.

Pred

Inžinierska Projekčná činnosť

Návrh kompletného technického riešenia projektu
Tvorba projektov pomocou 2D CAD softwéru AutoCad
Tvorba projektov pomocou 3D CAD softwéru SolidWorks Professional
3D modely (od malých zariadení až po tvorbu celých prečerpávacích
staníc), detailné analýzy výrobkov (pevnostné, prietokové, a pod.)

Návrh Produktu

Vytypovanie podľa zadaných požiadaviek
Vytypovanie zariadenia po osobnej obhliadke daného miesta

Konzultačná a poradenská činnosť, optimalizácia parametrov

Kontrola stavu technológie majúcej vplyv na funkčnosť zariadenia
Optimalizácia parametrov existujúceho zariadenia. Posúdenie
vhodnosti zariadenia z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti
Odporučenie náhrady alebo modernizácie

Energetický audit čerpacích zariadení

Diagnostika a posúdenie energetickej efektívnosti zariadenia na merania základných hydraulických parametrov (Q, H, P1, P2)
Spracovanie protokolu s vyhodnotením súčasného stavu
Návrh zvýšenia energetickej efektivity – zníženie prevádzkovej náročnosti zariadenia, vrátane výpočtu ekonomickej návratnosti

 

Počas

Výrobná činnosť

Výroba čerpadiel, čerpacích agregátov
Výroba atypických čerpacích agregátov podľa konkrétnej požiadavky
Úprava parametrov existujúcich čerpacích zariadení v prípade zmeny prevádzkových podmienok

Predaj

Kontrola pripravenosti pozície na montáž
Kontrola zariadenia
Osadenie zariadenia
Pripojenie zariadenia na potrubný systém vrátane elektrickej inštalácie
Skúšobná prevádzka a protokolárne odovzdanie zariadenia

Montáž čerpacieho zariadenia

Vytypovanie podľa zadaných požiadaviek
Vytypovanie zariadenia po osobnej obhliadke daného miesta

Uvedenie do prevádzky

Kontrola pripravenosti na spustenie
Vlastné spustenie zariadenia
Nastavenie parametrov čerpadla a riadiacich prvkov
Diagnostika počiatočného stavu

Šéfmontáž čerpacieho zariadenia

Kontrola pripravenosti technológie na šéfmontáž
Inžiniersky dozor šéfmontáže
Protokolárne ukončenie

Školenie obsluhy čerpacieho zariadenia

Zaškolenie u zákazníka
Zaškolenie vo firemnom centre

Investičné celky na kľúč

Návrh, dodávka a montáž čerpacích a vákuových staníc vrátane riadenia s možnosťou diaľkových prenosov údajov, vizualizácie a pod.

Stavebné činnosti
Autorizované stavebné inžinierstvo v kategórii inžinier pre technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb 
Technické, technologické a energetické stavby na kľúč
Činnosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby
Činnosť stavebného dozoru pre pozemné stavby

Odborné doplnkové služby
Elektroinštalácia
Zámočnícke práce
Kovoobrábanie

 

Po

Opravy, úpravy a modernizácia

Autorizovaný záručný a pozáručný servis
Priamo u zákazníka alebo v servisnom stredisku Praktikpump
Bežné, stredné aj generálne opravy alebo modernizácia čerpacích zariadení
Opravy motorov (prevíjanie motorov)
Kontrola stavu technológie

Diagnostika

Každá diagnostika je ukončená vypracovaním protokolu stavu zariadenia a návrhom
Väčšinu návrhových metód je je možné prevádzať aj bez demontáže a vyradenia systému z prevádzky

Komplexná diagnostika čerpacieho zariadenia

Hydraulická časť čerpadla
Y Špecifická energia (dopravný výška)
Q Objemový prietok
P Príkon čerpadla
Ƞc Celkový účinnosť

Mechanická časť čerpadla
Mohutnosť vibrácii (určenie opotrebenia ložísk)
Frekvenčná charakteristika
Monitoring olejových náplní - tribodiagnostika
Vyrovnávanie súososti spojok pomocou laseru
Tesnosť, priesaky
Teplotné pole konštrukčného uzla

Komplexná diagnostika armatúr

Hydraulický stav armatúry
Y Špecifická energia
Q Objemový prietok
Zistenie funkčnosti armatúry pomocou Q-Y charakteristiky

Mechanický stav armatúry
Tesnosť, priesaky
Frekvenčná charakteristika emisií
Teplotné pole konštrukčného uzla

 

Ak máte akékoľvek otázky, spýtajte sa nás.

Awwwards