Menu

Úpravne vôd - Ultrafiltrácia

  • Výroba ťažko dostupných zariadení so špecifickými parametrami
  • Bezkonkurenčne najlepšie ceny na trhu v danej oblasti.
  • Spolupráca s Katedrou hydraulických strojov, STU v Bratislave.

Viac o našich produktoch

Prezrite si zoznam výrobkov

Úpravne vôd - Ultrafiltrácia

Ultrafiltrácia je membránový proces, ktorý z vody odstraňuje suspendované látky, koloidy, mikroorganizmy, vírusy a zoxidované Fe/Mn. Vďaka svojím membránam s pórmi rádovo v nm, je tento spôsob úpravy vody konečným riešením bezpečnej ochrany.

Ultrafiltrácia od Praktikpump ponúka viaceré výhody v porovnaní s tradičnými spôsobmi úpravy vody:

  • Veľmi vysoká miera retencie baktérií a vírusov > 99,99% zabezpečuje kompletnú bariéru proti baktériam, vírusom a suspendovaným časticiam.
  • Kvalita filtrátu nie je závislá na kvalite surovej vody.
  • Ultrafiltrácia je schopná eliminovať patogény rezistentné na chlór.
  • Kal vzniknutý ultrafiltráciou sa skladá iba z kontaminantov surovej vody, pričom jeho množstvo je výrazne nižšie ako pri tradičnej úprave vody.
  • Kompaktná konštrukcia UF jednotiek PraktikPump/DOW zaberá výrazne menšiu pôdorysnú plochu v porovnaní s konvenčnými úpravňami, vďaka čomu sa znižujú investičné náklady na stavebný objekt.
  • Ultrafiltráciu je možné ľahko automatizovať.
  • Ak sa použije ultrafiltrácia na predúpravu nanofiltrácie alebo reverznej osmózy, investičné a prevádzkové náklady sa podstatne znížia, kedže úpravňa môže byť prevádzkovaná pri vyšších prietokoch a nižších nákladoch na regeneráciu.
Teplota 1 – 40°C
Max. tlak na vstupe do modulu 6,25 bar
Max. prevádzkový diferenciálny tlak 2,1 bar
Max. tlak pri praní 2,5 bar
pH 2 – 11
Max. NaOCl 2000 mg/l
Max. veľkosť suspendovaných látok 300 μm
Očakávaná turbidita filtrátu ≤ 0,1 NTU
Očakávaná SDI filtrátu ≤ 2,5
Awwwards