Menu

Vývevy / Kompresory

Vývevy/kompresory sa používajú na odsávanie alebo stláčanie rôznych plynov a pár. Z technického hľadiska je výveva/kompresor plynové čerpadlo. Podobne ako u čerpadiel existuje rada rôznych konštrukčných riešení vývev/kompresorov. Vývevy/kompresory delíme buď podľa fyzikálneho princípu činnosti, alebo podľa miery dosiahnutého vákua/tlaku.

Objednaj vývevu     Späť na rozdelenie
Vývevy / Kompresory
Awwwards